KHOA HỌC
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Tìm hiểu thành phần hóa học của thuốc diệt chuột

Tìm hiểu thành phần hóa học của thuốc diệt chuột

Khi muốn diệt chuột chúng ta tìm đến thuốc diệt chuột. Hầu hết mọi người đều biết cách sử dụng thuốc diệt chuột nhưng ít ai biết thành phần hóa học chính của thuốc diệt chuột là Zn3P2 và kết quả của quá trình phản ứng hóa học của Zn3P2 đã giết chết chuột.

Người sử dụng thuốc diệt chuột chủ yếu là bà con nông dân. Người nông dân học cách sử dụng thuốc diệt chuột thông qua hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, nhân viên bán thuốc, sự chỉ dẫn của những người nông dân khác có kinh nghiệm. Một số nông dân đọc hướng dẫn sử dụng trên bao bì thuốc. Và hầu hết mọi người dân không đọc và tìm hiểu thành phần hóa học của thuốc trước khi sử dụng. Có khi đọc họ cũng không hiểu. Họ chỉ cần biết đó là thuốc độc để cẩn thận khi sử dụng và đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Thành phần chính của thuốc diệt chuộtlà Zn3P2. Khi chuột uống thuốc vàothì xảy ra phản ứng giữa Zn3P2 và nước tạo raZn(OH)2và PH3. Cơ thểchuột sẽbị mất nước nghiêm trọngvà cần bổ sung nướcnhưng càng uống thì phản ứngxảy racàng mạnhvà giết chết chuột. PH3 cũng là chất rất độc có thể gây ảnh hưởng đến não, giết chết chuột. Khi thuốc diệt chuột vào cơ thể người hoặc động vật khác cũng sẽ xảy ra phản ứng như vậy nên sẽ gây nguy hiểm đối với cả con người và động vật khác. Và các biểu hiện có thể cũng sẽ giống nhau.

Thành phần hóa học và phản ứng hóa học của thuốc diệt chuột có thể không quan trọng đối với người nông dân. Nhưng nếu được cung cấp kiến thức đầy đủ thì mọi người dân sẽ hiểu biết hơn, sử dụng thuốc tốt hơn và có thể bảo vệ tốt nhất sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Thành phần và phản ứng hóa học của thuốc diệt chuột nên được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông để cung cấp kiến thức cho các em học sinh, làm tiền đề tuyên truyền kiến thức ra từng gia đình và xã hội. Chỉ khi thực sự cần thiết người dân mới nên sử dụng thuốc diệt chuột.