KHOA HỌC
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Xử lý kết quả và thời hạn kiểm định cầu trục

Xử lý kết quả và thời hạn kiểm định cầu trục

Việc xử lý kết quả và thời hạn thực hiện kiểm định cầu trục là việc làm cần thiết đối với các thiết bị cầu trục. Các thông số kỹ thuật khi kiểm định cần phải được rõ ràng và minh bạch. Bởi vì những thông số kỹ thuật này có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người sử dụng và công nhân.

Xử lý kết quả kiểm định cầu trục

Khi thực hiện xong việc kiểm định kiểm định viên phải thực hiện và xử lý kết quả kiểm định một cách rõ ràng và chính xác nhất. Sau khi thực hiện kiểm định xong, kiểm định viên cần thực hiện những bước sau đây

Ghi đầy đủ các thông tin sơ yếu lý lịch của người kiểm định viên cũng như những thông tin của thiết bị cầu trục.

Nếu các thông số kiểm định đạt tiêu chuẩn theo quy định thì kiểm định viên tiến hành dán tem kiểm định xác nhận là đã kiểm định và thiết bị đủ tiêu chuẩn để đưa vào hoạt động. Tem kiểm định phải được dán ở vị trí dễ thấy nhất trên thiết bị cầu trục.

Sau khi tiến hành xong các thủ tục trên người kiểm định có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thiết bị cầu trục đã đảm bảo trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kiểm định xong. Nếu không đạt yêu cầu chỉ cấp biên bản đã kiểm định nhưng vẫn phải ghi rõ ràng biên bản đã được kiểm định nhưng không đạt yêu cầu và cần khắc phục kịp thời.

Ngoài ra, sau khi kiểm định xong phải gửi biên bản kiểm định cho các cơ quan chức năng nhà nước như bộ lao động, thương binh và xã hội những thông tin của cơ sở lắp đặt và sử dụng thiết bị cầu trục để cơ quan nhà nước có biện pháp theo dõi và xử pháp nếu cơ sở sử dụng thiết bị không thực hiện theo đúng yêu cầu đã được quy định.

Thời hạn kiểm định cầu trục

Theo quy định của bộ lao động, thương binh và xã hội thì thời hạn kiểm định cầu trục là 3 năm kể từ ngày kiểm định lần đầu tiên sau khi lắp đặt và trước khi đưa vào vận hành. Tuy nhiên, trường hợp nếu cầu trục là loại thiết bị nâng có thời gian sử dụng là 12 năm thì phải kiểm định mỗi năm một lần.

kiểm định cầu trục

Mặt khác thiết bị cầu trục được nhà sản xuất quy định thời hạn kiểm định ngắn hơn thì phải tuân thủ theo quy định của nhà sản xuất và quy định của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trường hợp thời gian kiểm định cầu trục bị rút ngắn hơn so với bình thường thì những kiểm định viên sau khi thực hiện xong việc kiểm định phải nêu được lý do thực hiện kiểm định trong biên bản kiểm định cầu trục. Trong quá trình sử dụng, vận hành mà phát hiện bất kỳ trục trặc gì thì cơ sở sử dụng thiết bị cầu trục cũng phải thực hiện việc kiểm định ngay để hạn chế và phòng tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ khi nào.

Phải thực hiện đầy đủ các quy định kiểm định được quy định sẵn của bộ thương binh và lao động xã hội. Nếu không tuân theo cơ sở sử dụng thiết bị phải được xử lý kịp nghiêm để làm gương cho những cơ sở sản xuất khác.