KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Vai trò của kế toán đối với đơn vị thành lập doanh nghiệp mới

Vai trò của kế toán đối với đơn vị thành lập doanh nghiệp mới

Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng với tất cả các doanh nghiệp, dù là mới thành lập doanh nghiệp hay đã hoạt động lâu vẫn cần đến kế toán. Hãy cùng tìm hiểu xem những vai trò của kế toán với doanh nghiệp trẻ nhé.

Công việc của người kế toán là thu thập, xử lý các hoạt động thu chi của doanh nghiệp và báo cáo cụ thể với chủ doanh nghiệp. Việc này giúp người quản lý nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có phương án điều chỉnh cho phù hợp nhất. Kế toán là một mắc xích cực kỳ quan trọng trong các doanh nghiệp.

Vai trò của kế toán với những đơn vị mới thành lập doanh nghiệp giá rẻ:

Theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp: bộ phận kế toán sẽ làm nhiệm vụ ghi chép lại các thông tin, ghi nhận tình hình hoạt động của đơn vị. Việc này giúp việc kiểm tra, giám sát hiệu quả hơn rất nhiều.

Cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp: phải nói rằng không ai nắm vững tình hình hoạt động của doanh nghiệp như kế toán, họ sẽ là người cung cấp những tài liệu quan trọng để làm cơ sở cho việc đề ra những chiến lược phát triển mới cho đơn vị, nhất là những cơ sở mới thành lập doanh nghiệp.

Giúp điều hành tài chính doanh nghiệp: những con số mà kế toán ghi nhận được sẽ được tổng hợp lại, báo cáo với người quản lý và có phương án để điều hòa nguồn tài chính cho doanh nghiệp một cách hợp lý nhất.

Cập nhật chính sách mới của Nhà nước: bộ phận kế toán còn có nhiệm vụ cập nhật các thủ tục, chính sách mới về thuế để áp dụng vào doanh nghiệp kịp thời và hiệu quả.

Ngoài ra, trong các đơn vị mới thành lập doanh nghiệp kế toán còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như: đảm bảo vững chắc trong giao dịch buôn bán, cung cấp kết quả tài chính rõ ràng việc hoạt động hiệu quả hay không, tạo mối liên kết trong doanh nghiệp, thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp…

Bạn đã thấy được tầm quan trọng của kế toán đối với doanh nghiệp mình hay chưa? Hãy lựa chọn và thuê những kế toán giỏi để đảm bảo hoạt động của đơn vị mình nhé.