KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thuốc trừ mối Mapsedan 48EC

Thuốc trừ mối Mapsedan 48EC

Thuốc trừ mối Mapsedan 48EC - Sản phẩm của Mappacific Singapore

Thuốc dùng để:
-Trừ mối đất hiệu qủa.
-Phòng mối cho nền móng công trình xây dựng.
- Xử lý chống mối, mọt
- Qui cách chai: 100ml, 1 lít 
- Cách pha thuốc :
1/ Phòng chống mối: 
a/ Phun xử lý mặt nền công trình xây dựng: pha 30ml thuốc/1lít nước, dùng 5 lít dung dịch đã pha phun cho 1m2 mặt nền trước khi đổ bê tông.
b/ Xử lý hào chống mối: pha 30ml thuốc/1 lít nước. Dùng 15 lít dung dịch đã pha loãng phun cho 1m3 hào chống mối.
c/ Xử lý vách tường: pha 30ml thuốc/ 1 lít nước, dùng 2 lít dung dịch đã pha phun cho 1m2 mặt tường vách công trình.
d/ Xử lý nền công trình đã xây dựng: pha 30ml thuốc/1 lít nước, khoan lỗ với khoảng cách 30-40cm, dùng bơm áp lực bơm thuốc xuống nền, dùng 3-5 lít dung dịch đã pha loãng cho mỗi mét vuông chiều dài mặt nền.
2/ Phòng chống mọt gỗ : pha 42ml/1lít nước sạch hoặc dầu diesel. Phun hoặc quét lên toàn bộ bê mặt gỗ cần được bảo vệ. 
3/Tẩm gỗ: pha 12.5ml thuốc/ 1 lít nước. Nhúng toàn bộ sản phẩm cần được bảo vệ trong dung dịch tối thiểu 30 phút.