Trang chủ »

Thùng nhựa công nghiệp bức tử môi trường

Thùng nhựa công nghiệp bức tử môi trường
(Ngày đăng: 23-12-2018 19:09:47)
Nguyên liệu sản xuất thùng nhựa công nghiệp của những công ty Việt Nam thường gồm các loại nhựa phế liệu xuất phát từ những quá trình sản xuất các linh kiện điện tử của những công ty khác như phế thải từ vỏ điện thoại hỏng các jack cẳm điện thoại hỏng…

Trong quá trình những công ty này sản xuất đến khi bị Thanh tra của Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra thì công ty này mới bị phát hiện ra là không hề có trình báo cáo đánh giá tác động của môi trường đô thị theo quy định của nhà nước với hoạt động tái chế nhựa phế liệu.

Thêm vào đó công ty này cũng không có những biện pháp thu gom cũng như xử lý những loại chất thải phát sinh ra trong quá trình sản xuất những thùng nhựa công nghiệp này.