KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thực trạng quản lý hóa chất diệt côn trùng ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng quản lý hóa chất diệt côn trùng ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Nguyễn Thúy Hoa, Nguyễn Thị Liên Hương, Phạm Thị Lan Anh, Đặng Thị Lê Tâm

Qua điều tra và nghiên cứu cho thấy tình hình quản lý hoá chất diệt côn trùng gia dụng ở Việt Nam như: Có 100% sở y tế tỉnh/thành phố có lãnh đạo phụ trách và 100% phòng nghiệp vụ y chịu trách nhiệm chuyên môn về công tác quản lý hóa chất diệt côn trùng. Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về lựa chọn và quản lý hóa chất phòng chống dịch ở các Sở Y tế chiếm từ 75% trở lên, trong khi đó, các văn bản về quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất diệt côn trùng chỉ chiếm có 25%. Sở Y tế thường xuyên phối hợp thực hiện với các đơn vị: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh (100%), Chi cục Quản lý thị trường (37,5%) và Sở nông nghiệp (25%). Số lượng cán bộ làm công tác thanh kiểm tra còn ít và tần xuất các đợt thanh kiểm tra chưa hiệu quả về số lượng và quy mô đợt kiểm tra. Số cơ sở được thanh, kiểm tra về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng là 22 cơ sở, trong đó: 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh có 1 cơ sở vi phạm, 3 cơ sở sử dụng trong hệ thống y tế và 1 cơ sở phun dịch vụ nhưng không có đơn vị nào vi phạm quy định sử dụng.