KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp xây dựng cần những gì ?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xây dựng cần những gì ?

Ngành xây dựng là một ngành có tính đặc thù khá cao cho nên việc thành lập công ty xây dựng cũng có những điểm khác biệt. Vậy thủ tục thành lập doanh nghiệp xây dựng cần những gì là đầy đủ.

Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ đã thể hiện một vai trò ngày càng lớn đối với việc thành lập doanh nghiệp của các cá nhân, tổ chức. Không chỉ giúp hỗ trợ trọn gói trong việc chuẩn bị hồ sơ mà còn giúp thực hiện những thủ tục pháp lý mà doanh nghiệp chưa nắm rõ một cách chính xác với giá thành ưu đãi nhất.

1.Một số ngành nghề xây dựng để đăng kí kinh doanh.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xây dựng

 

Dưới đây sẽ giới thiệu một số ngành và mã ngành trong lĩnh vực xây dựng cần tìm hiểu trước khi bắt đầu làm thủ tục thành lập doanh nghiệp xây dựng. 

1 Xây dựng nhà các loại.  4100

2 Xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ. 4210

3 Xây dựng các công trình công ích 4220

4 Xây dựng các công trình dân dụng. 4290

5 Phá dở. 4311

6 Chuẩn bị mặt bằng 4312

7 Lắp đặt hệ thống điện. 4321

8 Lắp đặt các hệ thống xây dựng khác. 4329

9 Hoàn thiện các công trình xây dựng. 4330

10 Các hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. 4390

Lưu ý: đây chỉ là những ngành nghề không có điều kiện kinh doanh

2. Danh mục các hồ sơ cần để thành ljaap doanh nghiệp xây dựng.

Để hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp xây dựng cần có danh mục các hồ sơ sau:-Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp theo mẫu tại thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

-Bản dự thảo về các điều lệ của công ty.

-Danh sác các thành viên và cổ đông tham gia thành lập công ty theo mẫu tại thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

- Chứng minh thư hoặc có thể là hộ chiếu của cổ đông và thành viên.

-Giấy ủy quyền.

-Văn bản xác nhận vốn pháp định.

- Chứng chỉ hành nghề.

3. Tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp xây dựng.

-Dựa vào mẫu tại thông tư 01/2013/TT-BKHĐT để điền vào giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp.

-Tiến hành lập dự thảo các điều lệ của công ty.

-Lập danh sách thành viên và các cổ đôngkèm theo những giấy tờ cần thiết.

+ Nếu thành viên là cá nhân thì cần có bản sao CMND, họ chiếu hoặc các chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

+ Nếu thành viên là tổ chức thì phải có bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận kinh doanh hoặc có thể là các tài liệu có giá trị pháp lý tương đương.

+Giấy ủy quyền, CMND, hộ chiếu chứng minh mình là người được công ty đại diện thực hiện thủ tục hợp pháp.

+ Nếu là doanh nghiệp nước ngoài thì phải có bản sao giấy chứng nhận kinh doanh có chứng thực của cơ quan nơi mà tổ chức đó đã đăng kí kinh doanh. Thời hạn không quá 3 tháng.

-Văn bản xác nhận số vốn pháp định của của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

-Chứng chỉ hành nghề với GĐ hoặc TGĐ cũng như các cá nhân có liên quan nếu ngành nghề kinh doanh mình chọn theo yêu cầu của pháp luật là phải có. 

4. Các văn bản pháp luật liên quan.

Có thể tham khảo về thủ tục thành lập doanh nghiệp xây dựng tại một số nghị định, thông tư và bộ luật sau:

-Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành năm 2005.

-Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

-Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

-Quyết định 10/2010/QĐ-TTg.