KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục lãnh tiền bảo hiểm xã hội thấp nghiệp

Thủ tục lãnh tiền bảo hiểm xã hội thấp nghiệp

Khi nghỉ việc thì nhiều người lao động đã bỏ qua quyền lợi của mình khi không thực hiện thủ tục thủ tục lãnh tiền bảo hiểm xã hội thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Đây một phần là do người lao động không nắm rõ các thông tin theo quy định của pháp luật ban hành.

Trong thời gian qua, dịch vụ bảo hiểm xã hội đã thể hiện được vị trí và tầm quan trọng của mình một cách rất hiệu quả và luôn mang đến cho mọi người sự hài lòng tuyệt đối khi được lựa chọn.

Thủ tục lãnh tiền bảo hiểm xã hội thấp nghiệp

Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một số vấn đề liên quan đến quy định về việc làm thủ tục lãnh tiền bảo hiểm xã hội thất nghiệp để bạn có thể nắm rõ thông tin và thực hiện cho chính xác.

1. Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp:

- Người lao động đã chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật và trong vòng 03 tháng trước khi làm thủ tục.

- Trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động  thì người lao động đã đóng BHTN trong thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên.

- Người lao động đã nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định để được hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động cư trú.

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ lên trung tâm dịch vụ việc làm mà vẫn chưa tìm được việc làm .

2. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc:

Người lao động cần lưu ý một số trường hợp quy định phải tham gia BHTN bắt buộc khi làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp, công ty như sau:

- Người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng tại nơi làm việc mà không phân biệt số lượng người lao động là bao nhiêu. Đối với trường hợp người lao động cùng lúc làm việc cho 02 công ty thì công ty đầu tiên phải có trách nhiệm tham gia BHTN cho người lao động.

- Theo quy định của luật BHXH thì doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH trong thời hạn 30 ngày tính từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực,

3. Thủ tục lãnh tiền bảo hiểm xã hội thất nghiệp

Để hoàn tất thủ tục lãnh tiền bảo hiểm xã hội thất nghiệp thì người lao động cần thực hiện theo  các bước sau:

- Đầu  tiên thì người lao động chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định để nộp lên Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thành phốnơi cư trú. Thời gian làm thủ tục được tính là trong thời hạn 3 tháng kể từ khi người lao động không còn làm việc tại công ty nữa.

- Tiếp theo là Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố sẽ tiến hành thực hiện việc xác định mức thời gian hưởng mà người lao động được trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu để trình lên cấp trên xem xét quyết định.

- Sau đó thì Người lao động đến tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố để nhận Quyết định hưởng Bảo hiểm thất nghiệp  theo quy định.

Như vậy, để tiến hành đúng thủ tục lãnh tiền bảo hiểm xã hội thất nghiệp thì người lao động nên tham khảo các thông tin trên đây để việc hoàn tất thủ tục được hợp lệ.