KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp và sai lầm về đại diện pháp luật

Thành lập doanh nghiệp và sai lầm về đại diện pháp luật

Trước khi thành lập doanh nghiệp mọi cá nhân, tổ chức đều có sự chuẩn bị chu đáo về mọi vấn đề như địa chỉ, vốn, ngành nghề…

Mọi thứ được chuẩn bị tốt sẽ mang lại rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thành lập. Xong rất nhiều đơn vị lại bị từ chối khi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bởi một điều rất quan trọng nhưng họ lại hay bỏ qua đó là chủ thể - đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Chủ thể doanh nghiệp là thành phần cực kỳ quan trọng quyết định đến việc có được cấp phép hoạt động hay không. Nhưng thực tế lại rất nhiều người không mấy quan tâm đến vấn đề này. Vì mọi người đều nghĩ rằng mình là công dân, là người có đầy đủ năng lực và hành vi dân sự nên chắc chắn sẽ được quyền thành lập doanh nghiệp. Thật ra, theo quy định không phải tất cả mọi người đều có quyền trên, có những đối được nằm trong mục cấm làm đại diện pháp luật doanh nghiệp vì có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích xã hội.

Ví dụ như bạn là một cán bộ nhà nước và muốn làm đại diện pháp luật cho một doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh. Khi nộp hồ sơ thành lập lên cơ quan chức năng chắc chắn sẽ bị từ chối cấp phép. Bởi là một cán bộ nhà nước bạn không được phép thành lập doanh nghiệp vì nó dễ phát sinh các vấn đề quan liêu, lợi dụng danh nghĩa để trục lợi, làm ảnh hưởng đến mọi người và cả xã hội… Chính vì vậy mà Nhà nước đã quy định một số đối tượng không được quyền làm chủ doanh nghiệp, cụ thể như sau:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

+ Cán bộ, lãnh đạo quản lý trong doanh nghiệp nhà nước

+ Người chưa thành niên, người không đảm bảo năng lực hành vi dân sự, những tổ chức không có tư cách pháp nhân

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự…

Do đó, khi quyết định thành lập doanh nghiệp giá rẻ chúng ta cần chú ý nhiều đến chủ thể doanh nghiệp, xem người đại diện pháp luật có nằm trong những đối tượng bị cấm hay không.