KHOA HỌC
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp – quy định khi sáp nhập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp – quy định khi sáp nhập doanh nghiệp

Bên cạnh việc thành lập doanh nghiệp thì hiện nay cũng có một trào lưu mới khá phổ biến đó là mua bán hay sáp nhập doanh nghiệp. Hình thức này không phải là mới mẻ và nó được nhiều đơn vị lựa chọn để tạo ra những bước đi mới cho doanh nghiệp của mình.

Sáp nhập được hiểu là một hoặc một vài doanh nghiệp từ bỏ tư cách pháp nhân để gia nhập vào một đơn vị khác. Toàn bộ tài sản, quyền lợi của doanh nghiệp sáp nhập sẽ được chuyển sang cho đơn vị nhận sáp nhập. Đơn vị bị sáp nhập cũng sẽ thực hiện các thủ tục chấm dứt sự tồn tại của mình.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định các đơn vị có quyền thành lập doanh nghiệp, có quyền sáp nhập vào một công ty khác, nhưng phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể là:

1. Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ như: hợp đồng sáp nhập, dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Trong bản hợp đồng cần đảm bảo các yếu tố như: tên, trụ sở doanh nghiệp nhận sáp nhập, thủ tục và điều kiện, phương án sử dụng lao động… Mọi thứ cần phải rõ ràng, chính xác, các bạn có thể sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của công ty Kế toán Sài Gòn để tiết kiệm thời gian của bạn hơn.

Hợp đồng sáp nhập phải được thông qua bởi tất cả các thành viên của doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong chuyển đổi, sáp nhập doanh nghiệp. Đồng thời, phải gửi bản hợp đồng này đến tất cả các chủ nợ và người lao động biết trong vòng 15 ngày.

2. Trình tự nộp hồ sơ sáp nhập

Người thực hiện làm hồ sơ sáp nhập sẽ đem nộp tại nơi đã từng nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp là Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật. Khi nộp bộ hồ sơ sẽ bao gồm: hợp đồng sáp nhập; nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập; nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập.

3. Kiểm tra và trả kết quả

Nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cập nhập tình trạng pháp lý của doanh nghiệp bị sáp nhập trên hệ thống. Sau đó tiến hành thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nhận sáp nhập.