KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Làm đẹp
  • Sự thật về đồng hồ báo Ngày Tận thế

Sự thật về đồng hồ báo Ngày Tận thế

Chiếc đồng hồ tượng trưng cho Tận thế đang điểm từng phút đến ngày diệt vong của nhân loại...

Ngày 10 tháng 1 năm 2012, đồng hồ Tận thế tiến thêm 1 phút nữa từ mốc 11:54 đến 11:55. Mỗi lần kim phút của đồng hồ được vặn gần về nửa đêm, những hiểm họa đối với sự tồn vong của Trái đất ngày càng rõ rệt. 
Vậy, đồng hồ Tận thế đã có từ bao giờ? Chúng ta còn cách bao xa mốc nửa đêm, liệu có tồn tại một cuộc chiến tranh thảm khốc xóa sổ toàn bộ những nền văn minh trên Trái đất?