Trang chủ »

Sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
(Ngày đăng: 25-12-2013 08:44:01)
Báo Xây dựng ra số 96 (ngày 28/11) có bài viết về “Chậm di dời nhà ở trong cơ quan Nhà nước” phán ánh về chủ trương di dời các hộ dân ra khỏi khuôn viên cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP Huế được UBND tỉnh TT-Huế triển khai từ khi Chính phủ ban hành Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/7/2007 về việc "sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước". Tuy nhiên, đến nay vẫn còn gần 100 hộ dân vẫn sống thấp thỏm trong các khu tập thể xuống cấp chưa được di dời.
Sau khi bài bào đăng tải, UBND tỉnh đã có Công văn số 6617/UBND-TH yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, kê khai biến động tài sản, đề xuất phương án sắp xếp lại nhà ở trong cơ quan Nhà nước giai đoạn 2014 - 2015. Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đôn đốc thực hiện tổng hợp cơ sở dữ liệu quản lý tài sản, xây dựng báo cáo, những tồn tại, vướng mắc, đề xuất hướng xử lý kịp thời, báo cáo UBND tỉnh. Ngoài ra, đôn đốc các đơn vị hành chính sự nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ trong khuôn viên cơ quan khẩn trương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước 30/12/2013.