Trang chủ »

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân
(Ngày đăng: 11-08-2016 01:57:15)
Được đánh giá là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất trong tất cả các loại hình doanh nghiệp hiện nay ở nước ta. Doanh nghiệp tư nhân cũng là một trong những sự lựa chọn của rất nhiều cá nhân hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt được những đặc điểm cơ bản, cơ cấu tổ chức, chủ sở hữu, số vốn đầu tư hay nói chung là quyền hạn, nghĩa vụ khi thành lập doanh nghiệp tư nhân là gì?

Chính vì vậy với những lưu ý cần viết trong bài viết này và theo một số thông tin cụ thể theo luật doanh nghiệp hiện hành thì doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ và sẽ tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ số tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp và tất nhiên sẽ không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào đây. Đương nhiên, đây là doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân, chỉ có con dấu tròn và mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Nếu nói về số vốn thì vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ do chủ sở hữu của doanh nghiệp tự đăng ký và có nghĩa vụ đăng ký đầu tư toàn bộ vốn và tài sản, sử dụng hoạt động kinh doanh cũng phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Hơn nữa, trong quá trình hoạt động thì chủ doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình.

Về quyền hạn, sau khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp sẽ có quyền quyết định đối với tất cả các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp và có quyền sử dụng lợi nhuận sau khi đã đóng thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Hơn thế, chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp điều hành, quản lý hoặc thuê người khác đảm nhiệm tất cả các công việc của doanh nghiệp.

Như vậy, thành lập doanh nghiệp với loại hình tư nhân đơn giản nên khó có thể bị chi phối, ảnh hưởng bởi các yếu tố tiêu cực của nền kinh tế cạnh tranh nên cũng là sự chọn lựa lý tưởng cho nhiều người.