KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quy Trình Thành Lập Công Ty Dược

Quy Trình Thành Lập Công Ty Dược

Khi thành lập công ty , đặc biệt là công ty dược, doanh nghiệp phải nắm được quy trình thành lập công ty dược như thế nào để thực hiện việc thành lập công ty hợp pháp.

Ngành dược vốn là ngành kinh doanh có điều kiện nhưng việc thành lập công ty dược ngày nay đã có phần thông thoáng, thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây do chính sách mở cửa của nền kinh tế đất nước.  Trước khi thực hiện quy trình thành lập công ty dược thì doanh nghiệp phải xác định trước các phương hướng  cũng như tiêu chuẩn thành lập , chứng chỉ hành nghề …Tuy nhiên các bước để thành lập công ty dược không phải đơn giản, phòng tư vấn về dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Kế toán Sài Gòn xin gửi đến bạn các lưu ý về quá trình thành lập.

Quy trình thành lập công ty dược được thực hiện như sau :

- Doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ gồm: mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp, bản photo công chứng chứng chỉ ngành dược, bản dự thảo điều lệ công ty có chữ ký của các thành viên sáng lập công ty.

- Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tãi Sở kế hoạch và Đầu tư tại khu vực doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

- Khi nhận được hồ sơ doanh nghiệp gửi tới, bên cơ quna chức năng sẽ chuyển hồ sơ đó tới cơ sở Y tế gần nhất để thẩm định hồ sơ.

- Doanh nghiệp sẽ có bước xác nhận lại mọi thông tin trước cơ quan chức năng, đặc biệt là thông tin giấy chứng nhận sản xuất và các giấy tờ kê khai thuế.

Một trong các bước thực hiện quy trình thành lập công ty dược chính là doanh nghiệp phải đảm bảo  được điều kiện về người quản lý cũng như tiêu chuẩn của cơ sở vật chất. Doanh nghiệp kinh doanh về dược phẩm phải đảm bảo người quản lý chuyên môn của công ty phải có trình độ từ dược sĩ đại học trở lên. Bên cạnh đó các cơ sở vật chất phải đạt chỉ tiêu mà Bộ Y tế quy định. Các doanh nghiệp dược phẩm lưu ý tất cả các sản phẩm dược khi đưa ra thị trường phải đảm bảo nhãn hiệu có sự bảo hộ hoặc không vi phạm bản quyền thương hiệu  và các dược phẩm kinh doanh của doanh nghiệp phải có visa nhập khẩu do Bộ Y tế cấp phép. Đối với người đại diện doanh nghiệp và người quản lý kho thì yêu cầu chung được đặt ra là phải có chứng chỉ hành nghề dược.

Khi thực hiện quy trình thành lập công ty dược các doanh nghiệp sẽ gặp một số khó khăn về mặt giấy tờ, thủ tục cũng như chưa nắm được các điều kiện hay yêu cầu để thành lập doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải có sự tìm hiểu thật kỹ thông tin hoặc nhờ sự trợ giúp của các công ty dịch vụ, các đơn vị tư vấn thủ tục pháp lý thuốc Nước hoặc tư nhân.