KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Quy định và điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Quy định và điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Khu chế xuất là khu dành riêng cho sản xuất, gia công hàng hóa và xuất khẩu 100% hàng hóa ra nước ngoài nên có những quy định riêng và điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất riêng.

Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ không chỉ đơn thuần là hỗ trợ vấn để về thủ tục, giấy tờ mà còn hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp những quy định và điều kiện để thành lập doanh nghiệp chế xuất là gì để có thể đi đến quyết định chính xác nhất.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Quy định dành riêng cho khu chế xuất và và điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất theo nghị định số 36 do chính phủ ban hành về quy chế khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu chế xuất như sau:

+ Khu chế xuất và doanhg nhiệp chế xuất phải được ngăn cách với khu dân cư bên ngoài bằng tường rào, có cổng ra vào.

+ Khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất cũng rất hạn chế người ngoài ra vào. Chỉ những người là cán bộ - công nhân viên chức của doanh nghiệp chế xuất, những người làm việc cho các công ty trong khu chế xuất, những cá nhân hay tổ chức có hoạt động hợp tác kinh doanh với khu chế xuất mới được phép ra vào.

+ Trong khu chế xuất không cho phép cư dân sinh sống.

+ Nếu cá nhân có việc cần giải quyết cần phải lưu trú trong khu chế xuất thì phải có sự cho phép của ban quản lý khu chế xuất cấp tỉnh / thành phố

+ Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất cho tất cả các hành lý, hàng hóa hay ngoại hối từ nước ngoài nhập khẩu trực tiếp qua các cửa khẩu vào doanh nghiệp chế xuất hay khu chế xuất, hoặc trường hợp ngược lại đều được miễn thuế xuất nhập khẩu. Nhưng phải chịu sự giám sát và kiểm tra của hải quan, nộp đầy đủ phí hải quan nếu có. Hàng hóa phải có chứng nhận của cơ quan chức năng, hải quan.

+ Hàng hóa phải được vận chuyển bằng hình thức container hoặc kiện hàng có dấu niêm phong của cơ quan hải quan, có nhân viên hải quan áp tải hàng hóa.

+ Điều đặc biệt là quan hệ mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam và doanh nghiệp cung cấp hàng hóa trong nước được coi là quan hệ xuất nhập khẩu.

+ Hoạt động mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp khu công nghiệp trong cùng hay khác khu phải được sự chấp thuận của ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh, chịu sự giám sát – kiểm tra của cục hải quan.

+ Đối với người nước ngoài làm việc tại khu chế xuất mang ngoại hối vào Việt Nam phải có thủ tục nhập cảnh tại hải quan, khi xuất cảnh được mang ngoại hối ra nước ngoài chưa sử dụng

Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất phải thỏa mãn các quy định riêng của khu chế xuất như trên, trong quá trình hoạt động phải tuân thủ các thủ tục, quy định riêng cho khu chế xuất. Các hành vi vi phạm của doanh nghiệp chế xuất tại khu chế xuất tùy từng mức độ mà có thể được xem là vi phạm thủ tục hải quan, buôn lậu hay vận chuyển trái phép hàng hóa.