KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Phân loại hàng hóa trong vận tải đường biển

Phân loại hàng hóa trong vận tải đường biển

Trong vận tải đường biển cũng cần có sự phân loại hàng hóa trước khi chuyển hàng, đó là cách để việc vận chuyển có thể diễn ra tốt đẹp mà không ảnh hưởng quá nhiều đến giá trị cũng như số lượng của hàng hóa.

Ngoài cách phân loại hàng hóa theo phương thức đóng gói thì người ta cũng có thể sử dụng hình thức phân loại bằng tính chất vật lý hay hóa học khi vận tải đường biển.  Nếu sử dụng cách phân loại này, chúng ta sẽ có 3 nhóm hàng hóa có thể vận chuyển bằng đường biển

- Nhóm thứ nhất có thể sử dụng vận chuyển đường biển chính là nhóm hàng hóa có tính xâm thực, tính hút ẩm hay tỏa ẩm, tính tỏa mùi, tính bay bụi và một số loại hàng hóa nguy hiểm.

vận tải đường biển

- Nhóm thứ hai bao gồm các nhóm hàng có thể bị tác động bởi các loại hàng hóa trong nhóm thứ nhất

- Nhóm thứ ba gồm các loại hàng hóa không bị ảnh hưởng cũng như không tác động đến các hàng hóa khác.

Chúng ta cần phân loại các nhóm hàng hóa khi tiến hành vận chuyển để có thể đảm bảo chất lượng và giá trị của hàng hóa. Tránh những tình trạng sau hoàn thành vận tải đường biển thì hàng hóa bị ảnh hưởng không thể sử dụng tốt như lúc ban đầu.

Bên cạnh đó, việc phân loại hàng hóa khi vận tải đường biển cũng giúp cho chúng ta tổ chức vận chuyển, công tác đóng thùng cũng diễn ra một cách thuận lợi hơn mà không có quá nhiều khó khăn. Khâu sắp xếp khi đưa lên tàu cũng sẽ đơn giản hơn, tránh đi trường hợp hàng hóa này có thể tác động đến hàng hóa khác hay bị ảnh hưởng bởi hàng hóa khác sẽ khiến cho chủ nhân của hàng hóa bị thiệt hại nghiêm trọng.

Những người có nhu cầu sử dụng vận tải đường biển để vận chuyển hàng hóa cho mình cần nắm bắt nguyên tắc phân loại hàng hóa để có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình một cách tốt nhất. Và những dịch vụ vận tải cũng nên quan tâm và thận trọng trong vấn đề này để không làm ảnh hưởng đến hàng hóa của khách khi tiến hành vận chuyển.