KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Phạm vi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Phạm vi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Việc kinh doanh bất động sản luật có quy định về phạm vi thành lập doanh nghiệp. Với những quy định cụ thể này hoạt động kinh doanh bất động sản về cơ bản thu hút được nhà đầu tư.

Quá trình thành lập doanh nghiệp cần phải tuân thủ nhiều điều kiện, trong đó việc quy đinh về cách hoạch định cũng như chính sách kinh doanh chính là một trong những yếu tố quyết định đến hoạt động kinh doanh và lợi nhuận trong kinh doanh.

Nắm được sự cần thiết của việc quy định các yếu tố pháp luật vào quản lý các ngành nghề kinh doanh, Đảng và Nhà nước đã không ngừng củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật, điều luật phù hợp với nhu cầu và tình hình mới của đất nước.

Theo đó, có những quy định về phạm vi kinh doanh bất động sản như hoạt động kinh doanh bất động sản chính là mua nhà để bán, cho mua, cho thuê; thuê nhà công trình xây dựng để cho thuê lại. Trong trường hợp phần đất mà nhà nước giao thì doanh nghiệp có thể bán, cho mua, cho thuê, chuyển nhượng; còn đối với phần đất mà nhà nước cho thuê thì đầu tư xây dựng nhà cho thuê, không có quyền bán hoặc chuyển nhượng; đối với phần đất riêng của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình thì cần đảm bảo đúng mục đích sử dụng của đất.

Việc quy định về phạm vi cũng như những trường hợp cụ thể nêu trên đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải nắm vững để từ đó đầu tư vào các dự án bất động sản một cách đúng luật: đầu tư kinh doanh vào các dự án nằm trong quy hoạch của Nhà nước; trình tự cần đúng theo những quy định của pháp luật đồng thời các dự án đầu tư bất động sản cần đảm bảo về tính minh bạch công bằng tong kinh doanh và cần đảm bảo thi hành đúng tiến độ.

Những phạm vi trong quá trình thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp giới hạn cũng như nắm được những vùng cấm trong đầu tư các dự án bất động sản.