Trang chủ »

Những vấn đề liên quan đến luật kinh doanh hộ cá thể

Những vấn đề liên quan đến luật kinh doanh hộ cá thể
(Ngày đăng: 14-06-2017 00:43:46)
Luật kinh doanh hộ cá thể đã có những qui định rất rõ ràng đối với người kinh doanh hộ cá thể cũng như những nội dung cần thiết để xin cấp giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh.

Luật kinh doanh hộ cá thể có những quy định rất mới và nó cũng khá chồng chéo nhau. Vì vậy, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã trở thành điểm đến yên tâm nhất cho doanh nghiệp khi có nhu cầu thành lập cũng như trong quá trình kinh doanh hộ cá thể.

Luật kinh doanh hộ cá thể

1. Những qui định khi đăng kí kinh doanh hộ cá thể

Luật kinh doanh hộ cá thể cũng đã đề cập đến những qui dịnh khi kinh doanh hộ cá thể như sau:
-Hộ kinh doanh cá thể chỉ được phép kinh doanh ở rmột địa điểm nhất định, không được sử dụng quá 10 lao động. Hộ cá thể kinh doanh không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình cho hoạt động kinh doanh.
-Những hộ gia đình sản xuất nông-lâm nghiệp, làm muối, absn hàng rong, … nói chung là những ngành nghề có thu nhập thấp thì không phải dăng kí kinh doanh trừ trường hợp đó là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. UNBN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ là người đứng ra quy định mức thu nhập thấp trên phạm vi quản lí của mình là bao nhiêu. Mức thu nhập thấo được qui định không được vượt quá mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân theo qui định của nhà nước.
-Luật kinh doanh hộ cá thể cũng qui định hộ kinh doanh sử dụng số lượng lao động trên 10 người thì phải đăng kí kinh doanh dưới hình thức là 1 doanh nghiệp.

2.Nội dung giấy đề nghị đăng kí kinh doanh hộ cá thể

Luật kinh doanh hộ cá thể yêu cầu giấy đề nghị đăng kí kinh doanh phải có đầy đủ các nội dung sau:
-Tên và địa chỉ cụ thể, chính xác của hộ kinh doanh.
-Ngành nghề mà hộ cá thể muốn kinh doanh.
-Số vốn sử dụng để kinh doanh.
-Họ, tên của chủ hộ kinh doanh. Số CMND và ngày cấp CMND. Chữ kí và nơi sinh sống của những người thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp là do nhóm cá nhân thành lập; của cá nhân đối vớ hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc là do đại diện hộ gia đình thành lập.
-Bản sao hợp lệ của chứng minh nhân dân của các các thành viên tha gia hộ kinh doanh hoặc người đứng ra đại diện cho hộ gia đình. Biên abrn họp cá nhân của các thành viên tham gia sáng lập doanh nghiệp trong trường hợp là tổ chức.
-Đối với những ngành nghề có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình kèm theo.
-Những ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định thì phải có bản sao văn bản xác nhận vốn pháp định đã được xác nhận bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền .