KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những nội dung chính trong giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp

Những nội dung chính trong giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là mục đích chính của các chủ đầu tư khi nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Nó được ví như giấy khai sinh cho một đơn vị trước khi bắt tay vào việc kinh doanh, không có loại giấy phép này chúng ta không thể nào hoạt động được.

Hẳn tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của giấy phép kinh doanh. Các cơ quan Nhà nước sẽ nhìn vào giấy phép để xem xét đơn vị đã được thành lập doanh nghiệp giá rẻ theo đúng quy định, có hoạt động theo đúng những gì đã đăng ký hay không. Còn khách hàng, đối tác sẽ nhìn vào giấy phép để xác định sự chuyên nghiệp, mức độ tin tưởng với doanh nghiệp trước khi đầu tư. Do đó, phải nói rằng giấy phép là một thành phần quan trọng với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung trong giấy phép rất quan trọng, nó thể hiện những yếu tố trọng tâm của một doanh nghiệp. Nhìn vào giấy phép khách hàng, đối tác có thể biết được phần nào về doanh nghiệp. Những nội dung trong giấy phép được cấp khi thành lập doanh nghiệp bao gồm:

1. Tên doanh nghiệp

Một số thông tin cơ bản về doanh nghiệp như tên, trụ sở văn phòng, chi nhánh hay văn phòng đại diện sẽ được ghi đầy đủ trong giấy phép nhằm giúp mọi người biết rõ về nơi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Thông tin đại diện pháp luật

Đại diện pháp luật là nhân tố quan trọng cấu thành nên doanh nghiệp, các thông tin về đại diện pháp luật là những thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

3. Thông tin các thành viên góp vốn, cổ đông

Nếu thành lập doanh nghiệp cổ phần, công ty có 2 thành viên thì sẽ có thêm thông tin đầy đủ và chính xác của các thành viên này. Nó cũng tương tự như thông tin của đại diện pháp luật doanh nghiệp.

4. Vốn điều lệ, vốn pháp định

Số vốn mà doanh nghiệp sẽ đăng ký với cơ quan chức năng cũng được thể hiện trong đây nhằm tạo sự thuận lợi cho việc theo dõi. Với những ngành nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định cũng sẽ được thông tin trong giấy phép kinh doanh.

5. Ngành nghề

Trước đây giấy phép sẽ có thêm mục ngành nghề kinh doanh, nhưng theo quy định mới mục này đã được lược bỏ nhằm mang lại sự ngắn gọn cho giấy phép.