Trang chủ »

Những điều nên biết về kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Những điều nên biết về kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp
(Ngày đăng: 21-11-2017 01:54:29)
Ngành công nghiệp là một ngành mà luôn có những mối nguy hiểm tiềm ẩn bên trong môi trường lao động cũng như các máy móc được sử dụng trong lao động. Vì vậy, cần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp để tránh những tại nạn đáng tiếc xảy ra đối với tính mạng của người lao động.

Những thiết bị cần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Đối với một số ngành công nghiệp nặng việc một thiết bị công nghiệp đòi hỏi một chất lượng cao và những tiêu chuẩn an toàn là rất cần thiết. Cần kiểm định nghiêm ngặt an toàn các thiết bị công nghiệp để đảm bảo tính mạng cho người sử dụng thiết bị. Khi tiến hành kiểm định an toàn các thiết bị công nghiệp thì phải xem xét kỹ lưỡng  và căn cứ vào danh sách các thiết bị quan trọng để kiểm định một cách kỹ lưỡng. Thông thường thì có 2 nhóm thiết bị thường xuyên mang lại nguy hiểm và rủi ro cao cho người lao động, đó là nhóm các thiết bị áp lực và các thiết bị nâng.  Vì vậy, các thiết bị trong 2 nhóm này cần được thường xuyên kiểm định nghiêm ngặt để đảm bảo cho tính mạng người lao động.

Vì sao cần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp?

Trong ngành công nghiệp sử dụng rất nhiều các thiết bị máy móc. Vì vậy, việc an toàn của các thiết bị là rất quan trọng để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Kiểm định an toàn các thiết bị công nghiệp sẽ mang đến sự yên tâm cho người lao động trong việc sử dụng các thiết bị. Như vậy, năng suất làm việc sẽ ngày càng tăng lên, mang lại một hiệu quả tốt nhất cho công việc

Ngoài ra kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp là để đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động cũng như bảo đảm việc hoạt động của các thiết bị sử dụng. Một thiết bị hoạt động tốt là việc kiểm định tốt các thiết bị liên quan cũng phải thực hiện đúng quy định mà pháp luật đề ra.

kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Chức năng của việc kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp là rất quan trọng và cần thiết đối với các thiết bị. Kiểm định để biết thiết bị đó còn hoạt động tốt hay không? Vì vậy cần kiểm tra kĩ lưỡng các hồ sơ có liên quan cũng như các thông số kỹ thuật để kịp thời khắc phục khi thiết bị gặp vấn đề. Việc kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp cần những ban ngành cũng như các chuyên gia có kinh nghiệm thực hiện kiểm định.

Khi nào thì cần kiểm định an toàn các thiết bị công nghiệp?

Trong công nghiệp, các thiết bị công nghiệp luôn hoạt động hết công suất. Vì vậy nhiều thiết bị luôn xảy ra những điều không mong muốn. Khi phát hiện thiết bị gặp vấn đề thì cần phải kiểm tra và kiểm định an toàn thiết bị ngay để đảm bảo cho việc hoạt động của thiết bị.

Hiện nay, tai nạn liên quan đến các thiết bị công nghiệp ngày một nhiều. Một phần do không kiểm định an toàn các thiết bị công nghiệp đúng thời điểm cũng như đúng định kỳ. Vì vậy, việc thực hiện kiểm định các thiết bị an toàn công nghiệp là một việc thiết yếu.