KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Kỹ thuật số
  • Những đất vàng bị thế chấp của công ty nhà Cường đô la

Những đất vàng bị thế chấp của công ty nhà Cường đô la

Nằm tại những vị trí đắc địa, nhiều khu đất vàng, thậm chí là cả trụ sở của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đều bị mang ra thế chấp ngân hàng

Nằm tại những vị trí đắc địa, nhiều khu đất vàng, thậm chí là cả trụ sở của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đều bị mang ra thế chấp ngân hàng