KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những con đường Mối xâm nhập vào nhà cửa

Những con đường Mối xâm nhập vào nhà cửa

Mối xâm nhập vào công trình, nhà cửa bằng 03 đường:

1/ Từ các công trình, nhà cửa kế cận có mối, gọi là đường tiếp xúc.
2/ Từ đất nền, dưới đất nền đã có tổ mối, khi xây dựng không xử  lý.
3/ Mối bay đàn. Hằng năm từ các tổ mối, mối bay ra xâm nhập vào công trình. Nhiều công trình xây dựng kéo dài 2-3 năm, khi san lấp thu dọn để sót ván cốp pha trong tường, trong đất. Mối bay đàn chui xuống, có sẵn nguồn thức ăn và gây tổ. Khi lát nền, trong nền công trình đã có cả tổ mối nên chỉ 2-3 năm sau đã thấy mối xuất hiện nhiều.
Cần đặc biệt chú ý loài mối nhà đục được vữa xây tường thông thường, trừ bê tông mác cao ( >80), vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng ta các toà nhà cao tầng nhưng vẫn bị mối phá hoại.