KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Kiểm định xe nâng hàng cần sự phối hợp giữa kiểm định và cơ sở

Kiểm định xe nâng hàng cần sự phối hợp giữa kiểm định và cơ sở

Việc kiểm định xe nâng hàng không chỉ có sự nỗ lực từ phía người làm công tác kiểm định mà còn cần có sự phối hợp giữa người chủ sở hữu xe nâng hàng. Nếu cơ quan kiểm định muốn thực hiện kiểm định xe nâng hàng thì cần có sự yêu cầu của cơ sở sử dụng xe nâng hàng mới có thể tiến hành kiểm định.

Kiểm định xe nâng hàng cần được kiểm định đúng quy trình

Hiện nay, vẫn có nhiều cơ quan kiểm định vẫn chưa tập huấn kỹ cho các kiểm định viên, vì vậy các thể nói là nhiều kiểm định viên vẫn không thực hiện công tác kiểm định xe nâng hàng theo đúng quy trình và điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc quá trình kiểm định hệ thống xe nâng hàng không thực hiện đúng nhiệm vụ và chức năng vốn có.

kiểm định xe nâng hàng

Cần có sự phối hợp giữa kiểm định và cơ sở sản xuất trong kiểm định xe nâng hàng

Công tác kiểm định xe nâng hàng hiện nay đa phần đều chỉ tập trung vào cơ quan kiểm định, kiểm định viên thực hiện các kiểm định mà quên đi chức năng của các cơ sở sản xuất. Các cơ sở này là một trong những cầu nối giúp cơ quan kiểm định có thể hiểu rõ về chức năng cũng như cấu trúc của dụng cụ mà họ cần phải kiểm định.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều cơ sở có thái độ rất thờ ơ đối với công tác kiểm định, bằng chứng là hiện nay các cơ sở vẫn còn rất lơ là việc thực hiện nghiêm túc các kiểm định hoặc vẫn thực hiện quá trình kiểm định nhưng thiếu sự hợp tác giữa cơ quan kiểm định và cơ sở sản xuất thực hiện quá trình kiểm định. Hiện nay, không phải cơ sở sản xuất nào tại Việt Nam cũng có thể hiểu rõ được vai trò cũng như lợi ích của quá trình kiểm định đối với cơ sở sản xuất của họ.

Các cơ quan kiểm định cần phải hỗ trợ và tập huấn, tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất có thể hiểu được vai trò của kiểm định hệ thống xe nâng hàng. Từ đó, mới có thể có được sự liên kết hỗ trợ giữa cơ quan kiểm định và cơ sở sản xuất với nhau.

Tóm lại, một quá trình kiểm định hệ thống xe nâng hàng đạt chất lượng đó là một quá trình mà ở đó có sự phối hợp thực hiện giữa cơ quan kiểm định và cơ sở sản xuất có sử dụng hệ thống xe nâng hàng. Sự phối hợp giữa 2 cơ quan này sẽ tạo nên một quy trình kiểm định đúng chuẩn và phù hợp với các quy định đã được đề ra trong các văn bản của nhà nước. Hiện nay, nếu một trong 2 cơ quan không chấp hành việc phối hợp với bên còn lại để thực hiện tốt quá trình kiểm định thì sẽ có thể xảy ra những tai nạn trong kiểm định mà không ai mong muốn ví dụ như kiểm định viên bỏ qua những lỗi sai hỏng của thiết bị, kiểm định viên không nắm rõ về cấu trúc của hệ thống xe nâng hàng dẫn đến quá trình kiểm định không đạt tiêu chuẩn theo đúng theo nhu cầu của cơ sở.