Trang chủ »

Kiểm định còn hạn chế ở một số công ty kiểm định

Kiểm định còn hạn chế ở một số công ty kiểm định
(Ngày đăng: 14-03-2017 01:45:27)
Ở thị trường nước ta sự ra đời của các công ty kiểm định đang còn khá mới, chưa thể sánh bằng các đơn vị chuyên nghiệp trên thế giới. Vì thế mà có thể nói, vẫn còn những hạn chế nhất định mà các đơn vị trong nước đang gặp phải.

 

Tất nhiên, ở đâu cũng có sự hạn chế không ở mặt này cũng mặt khác, các công ty kiểm định cũng có những hạn chế nhất định.

Không nói đâu xa, ngay ở trên đất nước chúng ta đang dần lạc hậu về kinh tế lẫn văn hóa. Nền kinh tế nước ta phát triển chậm hơn các nước phương Tây rất nhiều chính vì thế mà sự phát triển về văn hóa nước ta cũng khá chậm chạp.

Nền kinh tế phát triển chậm làm cho các công ty kiểm định cũng khó có khả năng hoạt động kiểm định thường xuyên, liên tục. Với trình độ phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới chỉ cần ngủ quên trong giấy lát bạn đã bị bỏ xa hàng mấy thế kỉ. Nền khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ cũng là lúc mà các công ty kiểm định cần xem lại phương pháp hoạt động và sữa chữa của mình, phải cập nhật thường xuyên, nếu không sẽ bị đối thủ khác giành mất miếng cơm của mình. Nhưng thực tế thì, các công ty kiểm định của Việt Nam, hầu hết đều còn có những phương pháp sữa chữa, kiểm định an toàn còn quá lạc hậu, từ đó, những loại máy móc trang thiết bị lại sản xuất theo dây chuyền của nước ngoài, nhiều khi các kiểm định viên còn không phát hiện ra lỗi và sữa lỗi kĩ thuật theo lối truyền thống, lạc hậu, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Chính vì sự phát triển chậm chạp của nền kinh tế, mà văn hóa cũng kém phát triển, chính vì thế, dù có biết được công nghệ, phương pháp của mình đã cũ, nhưng các công ty kiểm định lại cố chấp, bảo thủ, cho răng chỉ cũ với nước ngoài thôi, còn họ đấu tranh trong nước vẫn hoàn toàn phù hợp. Chính vì những lí do đó, mà nhiều công ty kiểm định đã phá sản, tuột dóc không phanh.

Như vậy, mỗi công ty kiểm định an toàn cần phải biết rằng, cần thay đổi phương thức hoạt động như thế nào để có thể thu hút được các doanh nghiệp chú ý mạnh mẽ,  phải kiện toàn lại bộ máy quản lí, đội ngũ nhân viên thực sự chuyên nghiệp và cố tâm với ngành với công ty, chỉ có như vậy mới giúp cho các công ty kiểm định phát triển bền vững và không bị thụt lùi so với các công ty khác.