KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Kiểm định cần trục tháp đang thiếu nhân công lành nghề

Kiểm định cần trục tháp đang thiếu nhân công lành nghề

Hoạt động kiểm định cầntrục hiện nay là một hoạt động mới phát triển cùng với quá trình phát triển của các ngành công nghiệp. Tuy nhiên hoạt động này vẫn chưa phát triển mạnh bởi vì nó khá mới lạ, còn thiếu nguồn nhân lực bổ sung cho việc kiểm định, đặc biệt là nguồn nhân công có trình độ chuyên môn cao hạn chế về mặt số lượng.

Hoạt động kiểm định cần trụctháp thiếu nhân công do còn mới lạ.

Chính xác là hoạt động kiểm định cần trục tháp hiện nay vẫn còn xa lạ, nhiều người chưa biết tên hoạt đông này là gì. Thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của hoạt động kiểm định này. Do đó, việc tìm kiếm nguồn lao động cho hoạt động này gặp nhiều khó khăn, do mọi người thiếu hiểu biết về kiểm định và thiếu luôn nguồn thông tin về ngành này. Vì vậy, nguồn lao động bổ sung cho ngành này hàng năm thực sự rất ít, con số nhỏ hơn nhu cầu sử dụng lao động của ngành đặt ra làm cho quá trình phát triển chậm chạp, hoạt động công việc trì trệ vì thiếu nhân công.

kiểm định cần trục tháp

Nguồn lao động kiểm định cần trục tháp có trình độ thấp.

Chính vì nguồn lao động còn hạn chế về số lượng, dẫn đến tình trạng thiếu chỗ này, đáp vào chỗ kia. Việc tuyển nguồn lao động một cách đại trà, không yêu cầu về chuyên môn cao đã làm cho mức độ chuyên môn của việc kiểm định cần trục tháp có trình độ tương đối thấp, không đồng đều về mặt chất lượng nhân công.

Tiếp nữa, là nguồn lao động hiện nay khá chây lười, muốn việc nhẹ lượng cao, nhiều người có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao nhưng họ lại không muốn tốn công vào hoạt động kiểm định này vì công việc phải đi đây đi đó, công việc nặng nhọc mà mức lượng cơ bản không cao. Một số người khác đã tham gia vào hoạt động kiểm định cần trục tháp nhưng lại không có ý chí tiến thủ, không học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, tay nghề của mình cho nên trình độ vẫn ở mức thấp.

Chính vì những lý do trên mà hoạt động kiểm định cần trục tháp thiếu một số lượng nguồn lao động có chất lượng cao, thiếu trình độ chuyên môn kỹ thuật. Không có chất lượng nguồn lao độngtốt thì lấy đâu ra việc nâng cao chất lượng của dịch vụ kiểm định, làm sao cho dịch vụ này được phát triển lâu dài trên thị trườngcạnh tranh đầy khốc liệt. Việc làm trước tiên của những người muốn phát triển dịch vụ kiểm định này là phải tìm kiếm một số lượng nguồn lao động có trình độ, có khả năng giúp cho hoạt động này phát triển bền vững, lâu dài bằng cách trao cho họ những lợi ích nhất định, đưa họ đi đào tạo chuyên sâu về kiểm định chất lượng cao cần trục tháp.

Nâng cao chất lượng nguồn lao động là nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm định, có chất lượng cao thì mới đảm bảo được việc giữ chân khách hàng, có như vậy mới thu được nguồn doanh thu từ hoạt động này, tạo ra cơ chế phát triển theo hướng dây chuyền phát triển thêm nhiều ngành nghề khác.