KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Hướng dẫn kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập

Hướng dẫn kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp của bạn mới thành lập và đã bắt đầu đi vào hoạt động, hướng dẫn kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập dưới đây sẽ là một trong những thông tin cần thiết để bạn nắm bắt và quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Hiển nhiên, các doanh nghiệp mới thành lập, sau khi nhận được giấy phép đăng kí kinh doanh, kế toán của doanh nghiệp cần phải chú ý các hướng dẫn kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập như kê khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNCN...

- Về thuế môn bài cần được khai và nộp thuế vào ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép đăng kí kinh doanh. Đối với công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Về thuế GTGT, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ, các doanh nghiệp cần dựa trên các quy định, điều khoản tại TT 119/2014/TT – BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho hợp lý đối với doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp không đăng ký áp dụng phương pháp tính khấu trừ thuế GTGT thì sử dụng phương pháp tính trực tiếp theo công thức thuế trực tiếp GTGT = tỷ lệ% X doanh thu. Hướng dẫn kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập này cần được chú ý.

- Đối với thuế TNDN nếu không phát sinh thì vẫn nộp tờ khai, cho nên chú ý là ngày 30 của tháng đầu quí sau so với quí thành lập, kế toán phải lập và nộp tờ khai thuế TNDN đầu tiên cho cơ quan thuế theo mẫu quy định.

Ngoài các hướng dẫn kê khai thuế doanh nghiệp mới thành lập quan trọng này ra, các doanh nghiệp cần quan đến đến hóa đơn, thuế BHYT đúng quy định để hoàn thiện quá trình quản lý và tiến độ hoạt động của doanh nghiệp. Nếu như có thắc mắc gì về thuế, các công tác kế toán, kiểm toán, các dịch vụ pháp lý, thành lập doanh nghiệp trọn gói để hỗ trợ toàn diện hơn cho quá trình thành lập và phát triển doanh nghiệp của mình. Chúc các bạn có một giải pháp quản lý và làm việc hệ thống, hiệu quả hơn nhé. Nếu cần được tư vấn và hỗ trợ, hãy gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào.