Trang chủ »

Đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh

Đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh
(Ngày đăng: 04-09-2017 02:00:07)
Hiện nay Luật bảo hiểm xã hội có nhiều quy định liên quan đến chế độ thai sản và mức Đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh có những quy định cụ thể ra sao là vấn đề của nhiều người nằm trong diện mang thai đang quan tầm rất nhiều.

Những vấn đề về mức đóng bảo hiểm xã hội, chính sách được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp mọi người có các nhìn các cách hiểu cụ thể hơn để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh

Vậy nếu trường hợp bạn Đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh sẽ được những quyền lợi gì và chế độ như thế nào chúng ta cùng nghiên cứu thông tin cụ thể qua bài viết sau đây nhé.

Theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội thì điều kiện để người tham gia bảo hiểm có thể hưởng chế độ thai sản người lao động được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội. Khi bạn trong trường hợp bạn đang làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước hay các doanh nghiệp tư nhân có đóng bảo hiểm xã hội thì tùy vào mức đóng bảo hiểm của bạn trước khi sinh con 6 tháng là bao nhiêu thì đồng nghĩa với đó là bạn sẽ được hưởng tương ứng với tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của bạn theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Theo quy định thì mức hưởng của bạn đối với chế độ thai sản là mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo quy định trường hợp bạn sinh con nếu bạn muốn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì bắt buộc bạn phải đóng ít nhất 6 tháng trong vòng 1 năm. Việc đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh là một trong những phương án giúp cho người lao động được hưởng theo chế độ của nhà nước một cách tốt nhất. Với trường hợp nếu bạn không có đủ thời gian để có thể đóng đủ bảo hiểm xã hội trong vòng 6 tháng thì bạn có thể liên hệ với bộ phận đóng bảo hiểm xã hội để đóng bổ sung theo quy định để được nhận các chế độ liên quan đến thai sản.

Ngoài hưởng theo quy định trên thì bạn còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Việc hưởng bảo hiểm được tính cụ thể như sau : Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Việc thực hiện các chế độ liên quan đến Đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh là vấn đề được quan tâm hiện nay, thiết nghỉ để được hưởng các chế độ theo quy định những người quan tâm đến vấn đề này có thể tham khảo hoặc tìm hiểu them các quy định của pháp luật liên quan.