KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Điều cần biết khi làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Điều cần biết khi làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Trước khi chuẩn bị làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì bạn cần phải nắm rõ những quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo hình thức này. Nó sẽ giúp bạn không chỉ đăng ký kinh doanh thuận lợi mà còn đảm bảo tính hợp pháp trong quá trình hoạt động sau này.

Bất cứ quy định nào liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp đều được dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi hỗ trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất trong mọi vấn đề về thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị.

Điều cần biết khi làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Khi bạn chuẩn bị làm hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể thì việc chuẩn bị thêm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Nhưng, bạn có biết là pháp luật quy định như thế nào đối với hình thức này hay không? Bạn có biết là phải chuẩn bị như thế nào thì việc kinh doanh mới có thể đảm bảo tính hợp pháp hay không? Đối với vấn đề này thì cần phải nắm chắc một số điều cơ bản. Như vậy thì mới có thể đảm bảo là bạn đã chuẩn bị đầy đủ cho sự nghiệp kinh doanh sắp tới của mình.

Hộ kinh doanh là gì?

Đây là hình thức kinh doanh có quy mô nhỏ do một cá nhân hay một nhóm cá nhân cùng nhau thành lập. Những cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự cũng như không thuộc danh sách bị pháp luật cấm kinh doanh.

Những lưu ý cần biết về hộ kinh doanh

Bên cạnh đó thì hộ kinh doanh còn có một số đặc điểm cơ bản sau:

- Chỉ được phép đăng ký tại một địa điểm kinh doanh duy nhất trong phạm vi toàn quốc .

- Số lượng nhân công tối đa của hộ kinh doanh cũng không được quá 10 người.

- Vốn hoạt động của hộ kinh doanh sẽ do cá nhân thành lập hộ kinh doanh góp vào. Vốn này có thể là tiền mặt, vàng, đá quý hay quyền sử dụng đất. Số vốn này được ghi rõ vào các sổ sách hoạt động của hộ kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh có nhiều cá nhân tham gia thì căn cứ vào số vốn góp ban đầu sẽ quyết định việc phân chia lợi nhuận trong quá trình kinh doanh của hộ kinh doanh.

- Cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản mà mình có đối với các khoản nợ trong kinh doanh cũng như các nghĩa vụ tài chính khác của cơ sở kinh doanh.

- Hoạt động của hộ kinh doanh cũng tương đối giống với doanh nghiệp tư nhân khi mà chủ hộ kinh doanh cũng giống như chủ doanh nghiệp tư nhân được toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của mình và hưởng toàn bộ lợi nhuận sau thuế đối với hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh.

- Vì quy mô hoạt động của hộ kinh doanh nhỏ nên cơ quan chức năng có thẩm quyền xét duyệt đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể chính là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Như vậy thì việc làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể cần phải lưu ý đến các vấn đề nói trên để có thể giúp cho bạn có thể có sự chuẩn bị tốt nhất đối với việc đăng ký kinh doanh hình thức này.