KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Dầu trừ mối M4

sản phẩm của Cty Thuốc Sát Trùng Việt Nam. Dùng để trừ mối trong bảo quản gỗ. Qui cách chai 480ml.

Dùng 1 lít để quét 4-8 m2. Dùng chổi quét trực tiếp lên mặt gỗ, 3-7 ngày sau khi quét thuốc mới đánh vécni hoặc sơn
Hàm lượng họat chất:  1.2%w/v
Beta - naphathol 1% + Fenvalerate 0.2%