KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các Hình Thức Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp

Các Hình Thức Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp

Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác nhau nhằm phù hợp với xu hướng và định hướng phát triển mới của doanh nghiệp.

Việc thay đổi loại hình doanh nghiệp hiện nay không phải là hiếm, tuy nhiên hồ sơ thủ tục khá phức tạp, do đó các dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói luôn cố gắng đưa ra quy trình đễ hiểu nhất đến với khách hàng.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp nhận thấy hình thức thành lập doanh nghiệp hiện tại không phù hợp với sự phát triển và định hướng kinh tế của mình thì có thể tiến hành lựa chọn các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để có hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình.

thành lập doanh nghiệp

Các Hình Thức Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp

Sau đây là các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà các chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn:

- Doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn nếu muốn chuyển đổi loại hình có thể chuyển sang hình thức công ty cổ phần hoặc ngược lại.

- Nếu doanh nghiệp đang là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần có thể lựa chọn chuyển sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để kinh doanh.

- Nếu doanh nghiệp đang hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức có nhu cầu chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân thì doanh nghiệp đó phải tiến hành chuyển nhượng hết vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty cho một cá nhân khác, nếu không thực hiện công việc này thì doanh nghiệp không thể thực hiện việc chuyển đổi.

- Trường hợp chủ sở hữu công ty tiến hành nhường một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác thì doanh nghiệp đó có thể áp dụng hình thức chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo đúng quy định của pháp luật.

- Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể thay đổi hình thức hinh doanh bằng việc chuyển đổi từ công ty tư nhân thành hình thức công ty trách nhiệ hữu hạn.

Để thực hiện các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin chuyển đổi nộp lên phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư thuộc Tỉnh, Thành phố mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Mặt khác, doanh nghiệp phải liên hệ với cơ quan công an để làm thủ tục thay đổi con dấu và thay mã số thuế tại Chi cục Thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

Pháp luật Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển kinh tế và tự do lựa chọn các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi có nhu cầu. Tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi nào cũng phải đảm bảo đúng quy trình và nằm trong khuôn khổ cho phép của pháp luật.