KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Biện pháp và tiêu chuẩn về an toàn lao động

Biện pháp và tiêu chuẩn về an toàn lao động

An toàn lao động đã trở thành một vấn đề hết sức quan trọng tại bất kỳ công ty, cơ sở sản xuất trên Việt Nam. Mọi thiết bị, máy móc, vật tư đều được được yêu cầu cao về sự an toàn, để đảm bảo an toàn cho những người lao động

Công tác xây dựng nâng cấp cơ sở doanh nghiệp, sản xuất vật tư, mọi thiết bị sản xuất cần được bảo quản chặt chẽ.  Các máy móc, vật tư sản xuất, thiết bị làm việc cần luôn đươc kiểm tra, bảo dưỡng liên tục. Đặc biệt không ngừng nâng cấp máy móc, sửa chữa để máy không quá cũ kỹ, làm ảnh hưởng đến năng suất và cũng khiến sự nguy hiểm trong quá trình hoạt động.

Công tác quan trọng nhất chính là những buổi huấn luyện an toàn lao động dành cho những cấp quản lý, những công nhân  của công ty. Vì tại những buổi huấn luyện này, tất cả mọi người sẽ có thêm những kỹ năng xử lý những tình huống nguy hiểm trong lao động, cách phòng tránh tốt nhất trong lao động. Và đặc biệt nắm được kiến thức sử dụng máy móc sao cho hợp lý, an toàn, bảo đảm năng suất lao động cho cả nhà máy cũng như người công nhân đó.

Tiêu chuẩn trong an toàn lao động chính là những người công nhân trực tiếp làm tại khu làm việc đóphải  đảm  bảo chỗ làm  đạt đủ chỉ tiêu về vệ sinh, sự thoáng, vị trí và ánh sáng, đặc biệt môi trường đó phải đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh  về môi trường không khí, tiếng ồn…, như thế một phần đảm bảo được sức khỏe của những người lao động, những người đã và đang trực tiếp tham giá quá trình sản xuất của công ty đó.

Các tiêu chuẩn về an toàn lao động được chia ra thành hai nhóm lớn trong đó có quy định theo nhà nước đưa ra, và tiêu chuẩn của ban ngành. Những tiêu chuẩn của Nhà nước là điều bắt buộc đối với toàn bộ công ty, do đó phải nghiêm chỉnh chấp hành, đạt đúng quy định đã yêu cầu. Tiếu chuẩn của những ban ngành riêng biệt cũng tương tự như của nhà nước, nhưng phạm vi hoạt động thu hẹp hơn, và chỉ rõ từng đối tượng phải tham gia vào huấn luyện an toàn lao động.