Trang chủ »

Bảo hiểm xã hội gồm những khoản nào

Bảo hiểm xã hội gồm những khoản nào
(Ngày đăng: 24-11-2017 08:35:11)
Khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao độn thường thắc mắc không biết bảo hiểm xã hội gồm những khoản nào và khi tham gia thì sẽ được hưởng những chế độ nào?

Khi tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội thì chủ yếu người  tham gia bảo hiểm thường nhờ được tư vấn thông tin về các thủ tục hoặc là ủy quyền  để dịch vụ này thay mình thực hiện  các thủ tục.

Bảo hiểm xã hội gồm những khoản nào

Đối với vấn đề bảo hiểm xã hội gồm những khoản nào thì chúng ta sẽ cùng làm rõ thông tin qua các vấn đề sau đây:

1. Những khoản đóng của bảo hiểm xã hội

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ do cả người lao động và người sử dụng lao động đóng. Tỉ lệ đóng sẽ được tính như sau:

- Bảo hiểm xã hội là 26% do người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 18%.

- Bảo hiểm y tế đóng 4,5% do người lao động đóng 1,5% và người sử dụng lao động đóng 3%.

- Bảo hiểm thất nghiệp đóng 2% chia đều cho người lao động và người sử dụng lao động mỗi bên đóng 1%.

Như vậy, khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các công ty, xí nghiệp hay cơ quan thì tỉ lệ đóng nộp của người lao động sẽ ít hơn so với người sử dụng lao động.

2. Chế độ được hưởng khi đóng bảo hiểm xã hội

Bên cạnh  vấn đề bảo hiểm xã hội gồm những khoản nào thì  chế độ mà người tham gia bảo hiểm được hưởng gồm những chế độ nào. Nó có gì khác so với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trước hết, chúng ta tìm hiểu về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được những chế độ gồm:

- Chế độ hưu trí và bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng hưu trí

- Chế độ tử tuất.

Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người tham gia sẽ có những chế độ được hưởng như sau:

- Hỗ trợ đau ốm

- Hỗ trợ tai  nạn

- Hỗ trợ thai  sản

- Hỗ trợ BHYT

- Hỗ trợ thất nghiệp

- Hỗ trợ hưu trí

- Hỗ trợ tử tuất

Như vậy thì so với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ có nhiều quyền lợi và chế độ hỗ trợ hơn.Ngoài ra thì nếu như tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia phải đóng 100% tiền bảo hiểm thì bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ đóng một phần theo quy định của luật bảo hiểm quy định, phần còn lại sẽ do người sử dụng lao động đóng.

Nói tóm lại thì việc bảo hiểm xã hội gồm những khoản nào và những quyền lợi được hưởng ra sao là điều mà mọi người cần tìm hiểu thật kỹ để có thể đảm bảo thực hiện theo đúng quy định được đưa ra.