KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Sức khỏe
  • Bài Tập Cơ Vai Nghiêng Người Dang Một Tay Tạ Đơn - Ghế tập tạ

Bài Tập Cơ Vai Nghiêng Người Dang Một Tay Tạ Đơn - Ghế tập tạ

Bài Tập Cơ Vai Nghiêng Người Dang Một Tay Tạ Đơn - Ghế tập tạ

 


Bài tập vai nghiêng với ghế tập tạ

 

Tập cơ vai nghiêng người dang một tay tạ đơn

Cơ chính: vai

- Nằm trên ghế nghiêng về một phía, tạ đơn trong tay bên kia. Cần chắc chắn là vai tì trên ghế, cánh tay nằm trên thân, lòng bàn tay hướng xuống.

- Giữ tạ đơn song song với mặt đất. Đây là vị trí bắt đầu.

- Trong khi giữ tạ đơn song song với mặt đất, dang tay nhấc tạ đơn. Tay thẳng cho đến khi nó chỉ vào trần nhà. Gợi ý: thở ra trong khi thực hiện động tác này. Giữ tạ đơn một giây và cảm giác co vai.

- Trong khi hít vào hạ tạ đơn trở về vị trí ban đầu.

- Lặp lại động tác cho tới khi đạt được số lần yêu cầu.

- Chuyển sang tay kia và lặp lại động tác.