KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Sức khỏe
  • Bài tập cơ Vai nằm ghế nghiêng dang tạ đơn ngược

Bài tập cơ Vai nằm ghế nghiêng dang tạ đơn ngược

Nhấc cánh tay ang bên cho đến khi khuỷu tay ngang vai, cánh tay gần song song với mặt đất trong khi thở ra. Giữ cánh tay duỗi và vuông góc với thân trong khi chuyển động. Giữ ở vị trí trên cùng trong một giây.


Tập cơ vai với ghế tập tạ đa năng

Tập Cơ Vai Bài Nằm Ghế Nghiêng Dang Tạ Đơn Ngược

Cơ chính: vai

Các cơ liên quan: lưng giữa

- Giữ tạ đơn trong một tay, nằm sấp trên ghế hơi nghiêng (khoảng 15 độ so với mặt đất). Tay khác giữ ghế.

- Lòng bàn tay giữ tạ hướng về phía thân. Khuỷu tay hơi cong. Đây là vị trí bắt đầu.

- Nhấc cánh tay ang bên cho đến khi khuỷu tay ngang vai, cánh tay gần song song với mặt đất trong khi thở ra. Giữ cánh tay duỗi và vuông góc với thân trong khi chuyển động. Giữ ở vị trí trên cùng trong một giây.

- Từ từ hạ tạ về vị trí ban đầu trong khi hít vào.

- Lặp lại cho tới khi đạt được số lần yêu cầu.