KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Bài tập cơ vai: Dang ngược tay

Hơi gậy khuỷu tay, đưa ta ra theo hình vòng cung trong khi thở ra. Gợi ý: Cố siết đòn vai vào nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

Tập Cơ Vai Bài Tập Dang Ngược Tay

Cơ chính: vai
 
- Nằm trên ghế nghiêng, ngực và bụng ép trên ghế. Tạ đôi trong tay, lòng bàn tay hướng vào nhau.
 
- Duỗi tay phía trước, vuông góc với ghế. Chân tĩnh, đặt lực trên mũi chân. Đây là vị trí bắt đầu.
 
- Hơi gậy khuỷu tay, đưa ta ra theo hình vòng cung trong khi thở ra. Gợi ý: Cố siết đòn vai vào nhau để đạt được kết quả tốt nhất.
 
- Cánh tay tiếp tục dang ra cho đến khi song song với mặt đất.
 
- Cảm giác cơ và từ từ hạ tạ xuống vị trí ban đầu trong khi hít vào.
 

- Lặp lại động tác cho đến khi đạt được số lần yêu cầu.